فرش درسا کویر کاشان

پذیرش نمایندگی

  نام و نام خانوادگی (الزامی)

  تلفن همراه(الزامی)

  تلفن فروشگاه (الزامی)


  پست الكترونیك

  وب سایت

  نام فروشگاه

  شهرستان

  آدرس پستي

  كد پستي  سابقه فعالیت (شركت ها و محصولاتی كه در حال حاضر در فروشگاه شما به معرض فروش گذاشته شده اند)


  1

  نام شركت

  تعداد سال فعالیت

  نوع محصول خریداری شده

  2

  3

  4