فرش درسا کویر کاشان

ارتباط با ما

نمایشگاه مرکزی: کاشان، چهارراه شاهد، خیابان جانبازان، فرش درسای کویر کاشان

دفتر مرکزی: کاشان، چهارراه شاهد، خیابان جانبازان، ساختمان استادزاده، طبقه ۳، واحد۹

کارخانه: کاشان، شهرک امیرکبیر۲، بلواردانش، دانش۱، شرکت صنایع فرش درسای کویر کاشان

واحد مشاوره و فروش: ۰۹۱۳۰۰۰۰۰۰

ایمیل: info[@]dorsacarpet[.]com